Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya patientavgifter – förändrat regelverk för avgifter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Fullmäktige beslutade att införa nya regler för patientavgifter för hälso- och sjukvård. Syftet med de nya reglerna är att skapa större förutsättningar för att alla patienter i Norrbotten ska behandlas lika ur ett avgiftshänseende. I och med att taxorna blir mer enhetliga och undantagen färre kommer även administrationen kring avgifter att minska och därmed frigöra mer tid till patienterna.

Regelverket innebär bland annat att gränsen för avgiftsfrihet för barn och unga höjs från 18 år till 20, att avgiften inom all öppenvård (med undantag för jour- och akutmottagningar) är 200 kronor oavsett vilken yrkeskategori patienten möter. Från och med årsskiftet 2015-16 kommer även patienter äldre än 85 år att undantas från egenavgiften.

Vid årsskiftet kommer också hanteringen av frikortssystemet att automatiseras vilket innebär att alla som uppnått nivån för högkostnadsskyddet – 1100 kronor – direkt får frikort utan att själv behöva hålla reda på om nivån har uppnåtts.

Avgift för ambulans

En förändring är att patienter som hämtas med ambulans i fortsättningen kommer att få betala en avgift på 200 kronor för sjukvårdande behandling i ambulans när transporten går till jourcentral eller akutmottagning.

Dagens ambulanser kan beskrivas som rullande intensivvårdsenheter med både avancerad utrustning och hög kompetens. Varje ambulans bemannas av minst en sjuksköterska. Avgiften motsvarar det man som patient betalar för annan sjukvårdande behandling inom hälso- och sjukvården.

Både avgiften för ambulans, och besöksavgiften för läkarbesöket, ingår i högkostnadsskyddet som är 1100 kr. Högkostnadsskyddet innebär att ingen patient betalar mer än 1100 kr under en period på 12 månader. Ett läkarbesök på jourcentral eller akutmottagning kostar 300 kr. Den sammanlagda kostnaden för ambulanstransport och läkarbesök blir 500 kr totalt.

Anledningen till att landstingsfullmäktige har tagit beslut om att lägga en egenavgift på ambulans är att idag gör ambulansens personal en första medicinsk bedömning och även behandling under färden till sjukhuset. Ambulanstransporten kan därför inte ses bara som en bilfärd utan som en sjukvårdande insats. 

Flera andra landsting och regioner i landet har patientavgifter för ambulans.

De nya avgifterna gäller från och med 1 maj 2015.

Förändrat regelverk för avgifter 

23 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering