Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så arbetar beredningarna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Varför beredningar?

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten innebär att utveckla Norrbotten inom alla regionens ansvarsområden.
Syftet med beredningarna är att bidra till en ökad kontakt mellan de förtroendevalda och norrbottningarna, även under tiden mellan val, samt att öka regionfullmäktiges kunskap om medborgarnas behov.

Medborgarnas synpunkter gör skillnad

Beredningarna arbetar med olika områden varje år. För att kunna ta sig an alla typer av frågor inom Region Norrbottens ansvarsområden får ledamöterna en kunskapsuppbyggnad innan de går ut och har dialog med norrbottningarna. På så sätt kan ledamöterna väga samman faktakunskap med medborgarnas synpunkter och dra slutsatser om medborgarnas behov.

Så påverkar beredningarna

Beredningarna lämnar sina slutsatser i en rapport till regionfullmäktige som sedan debatterar ämnet. Rapporterna innehåller beredningens samlade bedömning om medborgarnas behov. Det är här upp till de politiska partiernas ledamöter att debattera lösningar och prioriteringar utifrån rapporten.

- med bättre beslutsunderlag

Beredningarnas kunskap om medborgarnas behov ger fullmäktiges ledamöter ett bredare och mer omfattande beslutsunderlag att utgå ifrån. Arbetet kompletterar andra former av information, så som resultat av kvalitetsundersökningar och mätningar som Region Norrbotten genomför inom olika verksamheter.

- uppmärksammar förbättringsområden

Beredningarnas arbete kan bidra till att förbättringsområden i verksamheten uppmärksammas.

Återkoppling

- från beredningarna till medborgarna

Det är viktigt att medborgarna får veta vad som hände med deras frågor och att deras engagemang gör skillnad. De medborgare som vill lämnar sina kontaktuppgifter och får sedan en färdig rapport och information om hur beredningen har använt sig av det som framkommit under dialogerna. Andra sätt att återkoppla är annonser i media. Regionfullmäktige är öppet för allmänheten och sänds även på webb-TV och där kan medborgarna följa debatten utifrån beredningarnas rapporter.  

- från styrelsen till beredningarna

När beredningarna har lämnat sina rapporter ska regionstyrelsen svara och lämna förslag på åtgärder utifrån beredningarnas slutsatser. Ungefär ett år efter att rapporten har fastställts så genomförs en återföringsdag där beredningsledamöterna får ta del av vad som har genomförts i verksamheten efter styrelsens svar på rapporterna.

2 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering