Norrbottens läns landsting
Receptionen Hortlax Vårdcentral Samtal Hertsön vårdcentral Ung kvinna Anna Waara och Stefan Tornberg på Kraftsamling

Demokrati och insyn

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Du kan vara med och påverka hur landstinget ska styras. I valet till landstingsfullmäktige vart fjärde år kan du rösta på det parti och den politiker som du sympatiserar med mest. På så sätt gör du din röst hörd när det gäller viktiga frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling. Norrbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad.

Landstingets verksamhet bygger på såväl demokrati som insyn. Du har rätt att ta del av de diskussioner som förs och de beslut som tas, till exempel genom att besöka landstingsfullmäktiges sammanträden. Dessutom har du möjlighet att ta del av de ärenden som landstinget arbetar med. I diariet finns samtliga ärenden samlade för den som är intresserad. Välkommen till Norrbottens läns landsting!

27 april 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering