Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fördjupande information - Hälsa på lika villkor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Är du en utav de utvalda? Fyll i det blå kuvertet!

Hälsa på lika villkor

Tillhör du urvalsgruppen och har fått ett kuvert eller är du bara intresserad av hur enkäten som följer norrbottningarnas hälsa och levnadvanor ser ut?

Här finns mer information om enkäten samt kontaktuppgifter till de olika myndigheterna. Klicka på den rubrik du vill veta mer om eller ta del av hela dokumentet.

Tillhör du urvalsgruppen men vill inte delta? Kontakta SCB för att undvika påminnelser folkhalsa@scb.se.

Enkäten
Språk
Webb
Hur lämnade uppgifter används
Skydd av lämnade uppgifter
Resultat
Mer information / Kontakt

Enkäten

Enkäten skickas ut till 800 personer/kommun i åldern 16-84 år. Urvalsgruppen kommer att få ett inloggningsbrev i slutet av februari. Tre veckor senare skickas enkäten ut till dem som inte besvarat den digitalt. Tre påminnelser skickas ut vid behov. All post skickas i blåa kuvert.

Enkäten kan fyllas i digitalt på nätet eller på papper. Svaret skickas in i det portofria kuvertet som medföljer.

Enkäten består av 65 frågor om:

Hälsa
Välbefinnande
Symtom och besvär
Hälsotillstånd
Fysisk aktivitet
Matvanor
Rök- och snusvanor
Spelvanor
Alkoholvanor
Miljöhälsa
Ekonomiska förhållanden
Arbete, utbildning och sysselsättning
Trygghet och kränkning
Sociala relationer
Bakgrundsfrågor

Språk

Pappersenkäten skickas ut med post på svenska cirka tre veckor efter att det inloggningsbrevet skickats ut. Haparandas invånare får den också utskickad på finska.
På webben går det att besvara enkäten på svenska, engelska och finska.

Webb

Enkäten kan besvaras elektroniskt på  www.insamling.scb.se. Logga då in med användarnamn och lösenord som finns angivet på enkäten. Det går bra att logga in flera gånger och spara svaren emellan.

På webben går det att besvara enkäten på svenska, engelska och finska.
Hälsa på lika villkor

Hur lämnade uppgifter används

De rättsliga grunden för Folkhälsomyndighetens behandling finns i 10 § och 19 § i personuppgiftslagen (1998:204) då det är fråga om ett statistikprojekt av stort samhällsintresse. Kommunerna liksom Region Norrbotten är huvudanvändare av resultaten.

Dina svar kommer att kompletteras med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår, boendeområde, utbildning, inkomster, bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning och ålderspension. Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Efter avslutad bearbetning hos SCB överlämnas avidentifierat material till Folkhälsomyndigheten och Norrbottens läns landsting. Uppgifterna som hör till undersökningen kan komma att användas av forskare, myndigheter och andra som tar fram folkhälsostatistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). Utlämnande av data omfattas av sekretess och sker efter särskild prövning.

Skydd av lämnade uppgifter

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Numret högst upp på blanketten är bl.a. till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets och sekretessförordning (2009:641). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen och från den 25 maj 2018 i Europaparlamentets och Rådets (EU) 2016/2017, "dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Resultat

Resultatet av undersökningen presenteras på Region Norrbottens hemsida senast våren 2019 www.norrbotten.se/folkhalsa

9 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer information

Information om insamlingen lämnas av:
Statistiska centralbyrån (SCB)
Tel 019-17 69 30
E-post: folkhalsa@scb.se.


Information om syfte, mål och resultat lämnas av:
Åsa Rosendahl, Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting
Tel: 0920-28 42 19
E-post: asa.rosendahl@nll.se.