Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Folkhälsa online

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här samlas folkhälsocentrums e-utbildningar och e-föreläsningar i datumordning.

För att kunna se Folkhälsocentrums filmer måste du ha Silverlight installerat på din dator. Silverlight är ett tillägg till din webbläsare som kan laddas ner gratis från Microsoft.


Unga på nätet

Det här är några viktiga minuter om du vill förstå hur unga har det på nätet. Filmen är framtagen i samverkan mellan projekten SAM och Ung på nätet och vill lyfta fram den digitala vardag som ungdomar har att hantera. Filmen kan användas i utbildningssyfte av lärare eller andra vuxna som vill jobba med ungas vardag på nätet. Berättelserna i filmen är skriva av ungdomar från Norrbotten.

Filmen medföljs av en manual som du som vuxen kan använda som stöd och diskussionsunderlag när du visar filmen för unga.

Se filmen här
Manual till filmen


Föreläsning om sexualbrott mot barn på nätet

Region Norrbottens projekt Ung på Nätet bjöd tillsammans med Tjejjouren Luleå in till föreläsning med Caroline Engvall och gästföreläsare Teija Bervokk.

Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel. Hon driver flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer. Föreläsningen ger kunskap om sexualbrott mot barn på nätet och hur förövarna arbetar. Man får också ta del av senaste forskningen kring utsatta och förövare, samt signaler, hjälp att lyssna, ställa frågor och agera.

Föreläsningen finansieras via projektet "Ung på nätet".

Se föreläsningen här


Sömnföreläsning

Louise Forsebro var den 29 augusti och föreläste om sömn för skolsköterskorna i Norrbotten, Jämtland och Österbotten i Regionhuset.


Barn och unga på nätet

Elza Dunkels föreläste för Norrbottens elevhälsa fredagen den 13 april 2018.


En dag om våldsförebyggande arbete i Norrbotten

Det är dags att ändra fokus! Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Den 6 dec anordnades en dag om våldsförebyggande arbete av Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten.

Inspelningarna från dagen hittar du här:

Inledning av dagen, Anders Öberg
Inspirationspass - förebygga våld med fokus på Norrbotten, Magnus Loftsson 
Lärande exempel från Norrbotten:
Föräldraskapsstöd som våldsförebyggande metod, Katarina Sandling Jonsson
Killmottagningen i Piteå, Magnus Ovefalk
Förebygga våld med att ställa frågan om våld i hälsosamtalet, Britt-Marie Karlsson
Du kan visst göra något!, Petter Nyberg och Kalle Norbin - Män för kärlek mot våld i nära relation
Sammanfattade reflektion och frågor kring de lärande exemplen
Mentorer i våldsprevention och samarbetet mellan Flahultsskolan och Kvinno- och tjejjouren Jönköping:
Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Catarina Gustafsson
Mentorer i våldsprevention på Flahultsskolan, Dennis Toriseva

Reflektion om metorer i våldsprevention och Jönköpings arbete

Avslutande samtal - hur kan vi gå vidare i arbetet med våldsförebyggande arbete


Om orosanmälan och socialtjänstensarbete

Yrkesverksamma från Socialförvaltningen Luleå kommun blev inbjudna till aulan i Sunderbyn, för att prata om deras arbete med barn och ungdomar samt deras familjer. Utbildningstillfället riktade sig specifikt till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården, men alla som har skyldighet att orosanmäla kan ha nytta av att se inspelningen.  

Orosanmälan - Inspelning från 28 november 2017


Kostutbildning

En kostutbildning för hälso- och sjukvårdpersonal som pratar kost och kostvanor med sina patienter.

Datum och tid: 1 juni 2017 0930-1530

Plats: På länk från Regionhuset, Luleå

Del 1: Folkhälsocentrums grundläggande kostutbildning ( 0930-1200)

Del 2: Folkhälsocentrums fördjupade kostutbildning (1300-1530)


Utbildning skadedokumentation, spårsäkring och rättsintyg.

Datum och tid: 28 februari 2017, 09:00 - 16:00.
Plats: Sessionssalen, Regionhuset - Luleå.

En länsgemensam utbildningsdag för hälso- och sjukvårdspersonal, polis och åklagare. Inom Region Norrbotten vänder sig utbildningen i första hand till allmänläkare, jourläkare, kirurger, gynekologer, barnläkare, tandläkare samt andra berörda. Polismyndigheten deltar med utredande och yttre personal samt yttrebefäl och förundersökningsledare. 

Överläkare Johanna Loisel, specialist rättsmedicin vid Rättsmedicinska enheten i Umeå föreläser om klinisk rättsmedicin samt dödsfallsutredning. Länschef Anna Pohjanen, specialist obstetrik/gynekologi vid Sunderby sjukhus berättar om hur verksamheten arbetar och Polisområdet Norrbotten informerar om organisation, roller och uppdrag. 

Utbildningen sänds via video från Sessionssalen, Regionhuset till:

  • Samlingssalen, Kiruna sjukhus
  • Aulan, Gällivare sjukhus
  • Utbildningssalen, Kalix sjukhus
  • Syrenen, Piteå sjukhus

Kommer även att kunna ses via webben.

Anmälan till dagen
Program för dagen

Vid frågor kontakta: moa.lygren@norrbotten.se


Konferens om våld i nära relation - Våldets påverkan på hälsan, 161205

Våldsutsatthet påverkar hälsa på kort och lång sikt även efter våldet har upphört. Under dagen presenterades ett lärande exempel för hur rutiner gällande våld i nära relation kan göras levande i den dagliga verksamheten.

Inspelningen från dagen hittar du här: Inspelning från 5 dec

Program

Bildspel som visades under dagen

Våldets påverkan på hälsan
Hortlax hälsocentrals arbete med våld i nära relation

En introduktionskurs om våld i nära relation

Webbkurs om våld


Dags att börja prata om sexuella övergrepp mot barn, utbildning 18 oktober 2016

Den 18 oktober arrangerades en utbildning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Utbildningen genomfördes i samarbete mellan Norrbottens kommuner, NLL, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Stiftelsen Allmänna barnahuset.

Program för Dags att börja prata om sexuella övergrepp mot barn

Här kan du se utbildningen fram till 18 februari 2017.
Välj den högupplösta versionen (1472 kbps) om du sitter på en fast internetanslutning och den lägre (384 kbps) om du ser filmen via mobil och 4G. 

Bildspel som visades under dagen

Det gäller en av fem (pdf)
Våldspreventivt centrum (pdf)
Sexnätet (pdf)
Människohandel och exploatering av barn (pdf)
Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn (pdf)


Kolhydratskola, 10 oktober 2016

Den 10 oktober genomfördes Kolhydratskolan i aulan, Sunderby sjukhus. Målgrupp var vårdpersonal, elevhälsa, kostansvariga, politiker

Se Kolhydratskolan i efterhand.

Läs mer om Kolhydratskolan 

Åhörarkopior, inledning -Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum
Åhörarkopior, Kolhydrater och hälsa/vetenskaplig evidens - Mai-Lis Hellenius, Karolinska sjukhuset
Åhörarkopior, Från vetenskap till praktik - Anette Jansson, livsmedelsverket
Åhörarkopior, Samtalet kring kolhydrater - Matthias Lidin, Karolinska sjukhuset

Mer information anne-li.isaxon@nll.se, dietist folkhälsocentrum landstinget. Tel: 072-5166766


Kommissionen för jämlik hälsa besökte Norrland 21 september 2016

Den 21 september besökte Kommissionen för jämlik hälsa Norrland. Syftet var att fånga hinder och framgångsfaktorer för en mer jämlik hälsa. Ca 100 sakkunniga tjänstemän och politiker från offentlig sektor samt från näringsliv och civilsamhället deltog i föreläsningarna och workshopen.

Datum: 21 sept 2016
Plats: Sessionssalen landstingshuset Luleå men också via länk. Läs mer i programmet för ditt län.

Se filmen från Kommissionens besök i Norrland, LuleåKommissionens frågeställningar till Norrland
Kommissionen önskar få regionens synpunkter inskickade till sig senast den sista september.

PPT-presentation, Hälsoläget i norr och söder, likheter och skillnader – Urban Janlert (VLL, Umeå universitet)

PPT-presentation, Vilka hälsoklyftor ser makten i norr och vad vill man åtgärda? – Urban Janlert och Maria Falck (VLL)

PPT-presentation, Att sluta hälsoklyftorna i Sverige – hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg 


Politiskt samråd om Norrbottens folkhälsostrategi, 31 augusti 2016

Norrbottens folkhälsoråd, NFR bjuder in till dialog där du som politiker i Norrbotten får tycka till om länets folkhälsoarbete och uppdraget att ta fram en ny folkhälsostrategi under hösten 2017. Det politiska samrådet kan följas via länk på den lokala hälsocentralen.

Datum: 31 augusti
Tid: 10.00-16.00
Plats: Sessionssalen landstingshuset Luleå men också via länk på din lokala hälsocentral.
Program för Politiskt samråd om Norrbottens folkhälsostrategi 
Här hittar du presentationerna som visades under det politiska samrådet samt det faktamaterial som delades ut vid registreringen.
Faktamaterial

Inledning

Agneta Granström, (MP) landstingsråd och ordförande i Norrbottens folkhälsopolitiska råd.
Inledning

Hur ser hälsoläget i Norrbotten ut?

Joanna Hansson, folkhälsostrateg NLL och Marianne Öhman, utvecklingsledare Norrbottens kommuner. Bilder kommer inom kort.
Hur ser hälsoläget i Norrbotten ut? 

Folkhälsa är politik

Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå kommun. Folkhälsan i den regionala folkhälsostrategin, Andreas Lind avdelningschef näringslivsavdelningen, Länsstyrelsen (inga bilder användes).
Folkhälsa är politik

Utbildning och hälsa, ett äktenskap som består

Peter Waara kommunalråd i Haparanda.
Utbildning och hälsa - ett äktenskap som består

Vad händer med folkhälsoarbetet på nationell nivå?

 Petra Mårselius, Kommissionen för jämlik hälsa.
Vad händer med folkhälsoarbetet på nationell nivå?

Norrbottens folkhälsostrategi

Katarina Sandling Jonsson, handläggare vid Länsstyrelsen Norrbotten, Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare för Norrbottens kommuner.
Norrbottens folkhälsostrategi  

17 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering