Ekonomiavdelningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På ekonomiavdelningen arbetar vi med ekonomiska frågor som rör hela landstinget. Vi har ett övergripande styrnings- och samordningsansvar för verksamheten. Det gäller inom ekonomistyrning, planering och uppföljning.

Vad gör vi?

Vi har bland annat huvudansvaret för att ta fram landstingsplanen, årsredovisningen samt landstingets delårs- och månadsrapporter.

Under landstingsdirektörens ledning samordnar vi hela arbetet med landstingsplanen. Allt från politisk beredningsprocess till direktörens fastställande av divisionsplaner.

 

Dela med på:

24 oktober 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering