Norrbottens läns landsting

Regionala utvecklingsmedel för unga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens läns landsting tycker det är viktigt att unga norrbottningar är med och utvecklar länet. Därför är målet att minst 20 procent av landstingets regionala utvecklingsmedel ska gå till projekt som är riktade till, eller drivs av, unga människor upp till 25 år.

Vi gillar projekt som sätter fart på den regionala utvecklingen. Norrbottningens engagemang har avgörande betydelse för länets utveckling, särskilt när det gäller unga. Vi vill ge unga människor mer utrymme och större spelrum.

Vi söker projekt ger en ökad sammanhållning i länet, stärker samarbetet mellan olika aktörer, minskar utanförskapet och som främjar demokratin och samhällsengagemanget. Vi är nyfikna på nya lösningar och kreativa uppslag.

Vi ser att de projekt som söks genomsyras av öppenhet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, samhörighet och att man jobbar tillsammans.

Läs mer till höger om hur du ansöker om regionala utvecklingsmedel. För att underlätta för er som vill söka projekt har vi gjort en mall för projektansökan och projektbudget. Det är inte nödvändigt att göra er ansökning i mallarna, men använd gärna rubrikerna som vägledning.

Kontaktperson för regionala utvecklingsmedel till unga är: John Kostet, john.kostet@nll.se, 070-461 00 77

Dela med på:

16 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering