Norrbottens läns landsting

Regionala utvecklingsmedel till unga, integration, mångfald och jämställdhet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som ett resultat av projektet Kraftsamling har landstingsstyrelsen beslutat att speciellt stödja projekt som handlar om unga, integration, mångfald och jämställdhet. Målsättningen att minst 20 procent av landstingets regionala utvecklingsmedel ska gå till projekt som är riktade till, eller drivs av, unga människor upp till 25 år och/eller handlar om integration, mångfald och jämställdhet.

Vi gillar projekt som sätter fart på den regionala utvecklingen. Norrbottningens engagemang har avgörande betydelse för länets utveckling, särskilt när det gäller unga. Vi vill ge unga människor mer utrymme och större spelrum.

Vi söker projekt ger en ökad sammanhållning i länet, stärker samarbetet mellan olika aktörer, minskar utanförskapet och som främjar demokratin och samhällsengagemanget. Vi är nyfikna på nya lösningar och kreativa uppslag.

Vi ser att de projekt som söks genomsyras av öppenhet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, samhörighet och att man jobbar tillsammans.

Läs mer till höger om hur du ansöker om regionala utvecklingsmedel. För att underlätta för er som vill söka projekt har vi gjort en mall för projektansökan och projektbudget. Det är inte nödvändigt att göra er ansökning i mallarna, men använd gärna rubrikerna som vägledning.

Kontaktperson för regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald, jämställdhet och integration är Camilla Häggström camilla.haggstrom@nll.se 0920-28 40 19 

10 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering