Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Covid-19 - vaccination

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har i samarbete med kommunerna påbörjat vaccination mot covid-19 i länet.

Vi planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. Du kan inte boka tid för vaccinering nu, vi kommer att informera när du kan göra det.

På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och om hur vaccination mot covid-19 kommer att gå till. Innehållet uppdateras i takt med att det kommer mer information. Här hittar du det mesta du behöver veta inför vaccinationen.

Vaccination mot covid-19 - 1177.se

Hur vaccinationen kommer att gå till för olika grupper av personer är ännu inte klart i detalj. Det är mycket som ska förberedas och planeras för att kunna vaccinera alla prioriterade personer på bästa möjliga sätt. En del kommer att tas om hand av kommunerna, en del via hälsocentralerna och andra lösningar kommer också att användas för att vaccinera alla som vill.

Vi har samlat frågor och svar om vaccination i Norrbotten på en egen sida som uppdateras löpande. De vanligaste svaren på det du undrar över finns på 1177.se

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Region Norrbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vaccinerar de personer som riskerar bli allvarligt sjuka först:

Fas 1 (startad 27 december 2020)

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälsovård och sjukvård som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller som har hemtjänst.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2 (beräknas starta februari 2021)

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättningenligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3 (beräknas starta mars/april 2021)

  • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4 (beräknas vara genomförd juni 2021)

  • Övriga personer som är 18 år och äldre och inte tillhör en riskgrupp

12 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering